ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เดือนกันยายน ครั้งที่ 4/4

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เดือนกันยายน ครั้งที่ 4/4

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เดือนกันยายน ครั้งที่ 4/4 
กำหนดสอบ : 30 ก.ย. 2563
ประกาศผลสอบ : 5 ต.ค. 2563
***ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 1.บัตรเข้าห้องสอบ 2.บัตรประจำตัวนักศึกษา 3.ปากกา

คลิก..ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ