มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- งบประมาณรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5)
22 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
23 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน โทร. 1201-1204

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ