ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
โกสุมสดุดี ศรีสักทอง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ