ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification)

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
จัดโครงการการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ที่มีสิทธิ์สอบประเมินทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 19 กันยายน 2563  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าห้องสอบ

คลิก...ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ