ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดอบรมติวก่อนสอบ การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 ติวสอบ เดือนกันยายน ชุดที่ 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดอบรมติวก่อนสอบ การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 ติวสอบ เดือนกันยายน ชุดที่ 1

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดอบรมติวก่อนสอบ
การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
ติวสอบ เดือนกันยายน ชุดที่ 1 
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

คลิก..สมัครอบรม

จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ