ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รอบปกติ ครั้งที่ 2 | รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รอบปกติ ครั้งที่ 2 | รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
รอบปกติ ครั้งที่ 2 | รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4
-สมัครและยืนยันเข้าสอบ 15-20 ก.ย. 2563
-กำหนด (กำแพงเพชร/แม่สอด) 21-29 ก.ย. - 11 ก.ย. 2563 | 17.00-19.00 น.
ขั้นตอนการสมัคร
1.ยืนยันห้องสอบผ่านเว็บไซต์
2.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
พบปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 2 โทร 055-706555 ต่อ 1571
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

คลิก..สมัครสอบ

จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ