ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย "๔๗ ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย "๔๗ ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ บริเวณลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ