ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ รู้คิด รู้ทำ ชักนำสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ รู้คิด รู้ทำ ชักนำสู่ความสำเร็จ

 

 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ รู้คิด รู้ทำ ชักนำสู่ความสำเร็จ

วันที่ 29 มกราคม 2559 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ