ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำแพงเพชรและแม่สอด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งดการเรียนการสอนภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำแพงเพชรและแม่สอด

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งดการเรียนการสอนภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำแพงเพชรและแม่สอด
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยุคหลังโควิด"

คลิก...อ่านรายละเอียดจำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ