หลักเกณฑ์การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

1.การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

2.การแข่งขัน 180-IQ

3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM)

4.การประกวดคลิปวีดีโอ

5.การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic

6.การแข่งขัน E-sport ROV Championship

7.การแข่งขันการทำแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Google earth หรือ Google map

8.การประกวดการจัดทำคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์

Tags :    


เรื่องแนะนำ