ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2563

1.หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

2.กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

3.รายละเอียดรางวัลการแข่งขัน/การประกวดและการชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tags :    


เรื่องแนะนำ