ขอประชาสัมพันธ์ แข่งขันในกิจกรรม English Expo and International Cultural Festival

ขอประชาสัมพันธ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาส่งนักศึกษาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมเข้าแข่งขันในกิจกรรม English Expo and International Cultural Festival จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน โดยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในรายการ

1.การแข่งขันแนะนำมหาวิทยาลัย
2.การตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz
3.การแข่งขัน KPRU Hollywood English Game

โดยมีจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
โดยส่งรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ นายกฤษณะ จันทร ที่สำนักงานคณบดี หรือที่ email: aunkung22@gmail.com
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.


 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

Tags :    


เรื่องแนะนำ