การปรับเปลี่ยนชื่อรางวัลจาก "สุวรรณปฐมเจดีย์ เป็น พระปฐมเจดีย์ทอง

 การปรับเปลี่ยนชื่อรางวัลจาก "สุวรรณปฐมเจดีย์ เป็น พระปฐมเจดีย์ทอง

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่องแนะนำ