กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียน อนุบาลกำแพงเพชร

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์  2559

ณ  หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 2

ประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

Tags :    


เรื่องแนะนำ