กำหนดการ จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก วันที่ 13 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร-ต่าก-สุโขทัย โดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ให้กับ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศ

ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

Tags :    


เรื่องแนะนำ