แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2561 ประจำสนามสอบ

 

Tags :    


เรื่องแนะนำ