อัตราค่าบริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

 อัตราค่าบริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่องแนะนำ