โลโก้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ไม่มีพื่นหลัง)

 

โลโก้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร(ไม่มีพื่นหลัง)

ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่องแนะนำ