นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรละ 7-8 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562