คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 โดย สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ให้กับ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562