คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือ เรื่อง การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือ เรื่อง การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562