คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการพิจารณาทุนวิจัยด้านนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการพิจารณาทุนวิจัยด้านนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48150) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562