คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่นที่ 1

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) และห้องแปรรูปอาหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ให้กับ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน วิทยากรโดย ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ดร.เอนก หาลี นายอนุชิต อ่อนเกษ นางสุจิตตรา เที่ยงสัยเทียะ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562