โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21

โดย : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12) โดย ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 50 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562