คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน"

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน" ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561