คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มันสำปะหลังและกล้วยไข่

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มันสำปะหลังและกล้วยไข่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปที่สนใจ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561