คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร จากผลงานวิชาการหรืองานวิจัยฯ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร จากผลงานวิชาการหรืองานวิจัยฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48150) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561