คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ "โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา"

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561