คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 24 ตุลาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ชีววิทยา วิทยากรโดย ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว, ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์, นายธาดา พรมทับ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561