คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.40 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561