คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานหลักสูตรและหารือแนวทางการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 3 ตุลาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานหลักสูตรและหารือแนวทางการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าศูนย์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561