คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่วยงาน

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 26 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่วยงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561