คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งกำหนดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งกำหนดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 16.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 24 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561