คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ และจังหวัดจันทบุรี โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 24 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561