คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา หัวหน้าศูนย์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561