โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียบมความพร้อมก่อนออกสู่งาน

โดย : โปรแกรมวิชาเคมี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียบมความพร้อมก่อนออกสู่งาน ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) โดย อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561