คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 19 กันยายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดย คณะวิทยาการจัดการ ให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561