โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 สิงหาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ให้กับ ประชาชนทั่วไป วิทยากรโดย คุณประดิษฐ์ มอพิมพ์, นายคำนวน หงส์สิงห์, คุณสันติ อุปะมาโน, คุณหนูลิ้ม สีหานาถ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561