โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกันลดคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 สิงหาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกันลดคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร โดย อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ให้กับ ประชาชนทั่วไป

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561