โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

โดย : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ห้อง 12105, 9404, 9105 โดย อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) และหลักสุตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม และทีมวิทยากร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561