โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร โดย อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561