สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารเพื่อปรึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าพบผู้บริหารเพื่อปรึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรับรองแขกคณบดี อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 48) โดย ประสานรายละเอียดกับอาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ให้กับ คณบดี รองคณบดี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561