โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โดย : โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียน 6201 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ หมู่เรียน 5813207

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561