โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์

โดย : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์ ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมุ่เรียน 5813208 จำนวน 21 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561