โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแก่นักศึกษา

โดย : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแก่นักศึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดย รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย คุณพันทะนันท์ วงค์แสนดี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561