คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” (Science and Innovation in Thailand 4.0)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” (Science and Innovation in Thailand 4.0) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้กับ อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561