คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 14 มิถุนายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยากรโดย ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล,อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561