คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 มิถุนายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) โดย รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ รองคณบดี ประธานหลักสูตร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561