คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องรับแขกชั้น 1 (48156) โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561