คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 13 มิถุนายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 14) โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้กับ รองคณบดี บุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561